isc contract03

      สหกรณ์การเกษตรที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯเป็นประเภทสหกรณ์การเกษตรทั่วไป หรือสหกรณ์การเกษตรของอำเภอนั่นเอง(สหกรณ์การเกษตรทั่วไปทั่วประเทศมีอยู่ประมาณ 700 กว่าแห่ง จากจำนวนสหกรณ์การเกษตรทุกประเภทซึ่งมีอยู่ 4000 กว่าแห่ง) ปัจจุบันมีที่ใช้ชุดโปรแกรมของบริษัทฯประมาณ 50 กว่าแห่ง 

รายชื่อลูกค้าสหกรณ์การเกษตร

 

ข้อมูลลูกค้าประเภทสหกรณ์การเกษตร

 • ณ เดือนมีนาคม 2561
 • หมายเหตุ สีเขียว ใช้โปรแกรมรูปแบบ Web Application

 

ภาคเหนือ

 1. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์
 2. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์
 3. สหกรณ์การเกษตรนิคมฯลำน้ำน่าน จำกัด จ.อุตรดิตถ์
 4. สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน จำกัด จ.อุตรดิตถ์
 5. สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด จ.น่าน
 6. สหกรณ์การเกษตรนาหมื่น จำกัด จ.น่าน
 7. สหกรณ์การเกษตรทุ่งช้าง จำกัด จ.น่าน
 8. สหกรณ์การเกษตรโกรกพระ จำกัด จ.นครสวรรค์
 9. สหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย จำกัด จ.นครสววรค์
 10. สหกรณ์การเกษตรแม่ริม จำกัด จ.เชียงใหม่
 11. สหกรณ์การเกษตรสารภี จำกัด จ.เชียงใหม่
 12. สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด จ.พิษณุโลก
 13. สหกรณ์การเกษตรนครไทย จำกัด จ.พิษณุโลก
 14. สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด จ.เชียงราย
 15. สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด จ.พะเยา
 16. สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จำกัด จ.ลำปาง
 17. สหกรณ์การเกษตรศรีเสลี่ยม จำกัด จ.สุโขทัย

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 1. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรธานี จำกัด จ.อุดรธานี
 2. สหกรณ์การเกษตรนิคมฯเชียงพิณ จำกัด จ.อุดรธานี
 3. สหกรณ์การเกษตรกุดจับ จำกัด จ.อุดรธานี
 4. สหกรณ์การเกษตรอำเภอเพ็ญ จำกัด จ.อุดรธานี
 5. สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองหาน จำกัด จ.อุดรธานี
 6. สหกรณ์การเกษตรหนองวัวซอ จำกัด จ.อุดรธานี
 7. สหกรณ์การเกษตรบ้านผือ จำกัด จ.อุดรธานี
 8. สหกรณ์การเกษตรศรีธาตุ จำกัด จ.อุดรธานี
 9. สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จำกัด จ.ชัยภูมิ
 10. สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จำกัด จ.นครราชสีมา
 11. สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จำกัด จ.นครราชสีมา
 12. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด
 13. สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด จ.มุกดาหาร
 14. สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด จ.ศรีสะะเกษ

 

ภาคตะวันออก

 1. สหกรณ์การเกษตรศรีเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง
 2. สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด จ.ตราด

 

ภาคใต้

 1. หกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด จ.สงขลา
 2. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จ.ตรัง
 3. สหกรณ์การเกษตรปากพยูน จำกัด จ.ตรัง